Pagina's

dinsdag 22 maart 2011

Valley flower tas patroon ** Valley flower bag patternEn dan nu, eindelijk, na 2 weken schrijven; het patroooooon!!
**
And now, finally, after 2 weeks; the pattern!! First is the Dutch pattern and below the photo's you can find the English pattern.


De foto hierboven is van de eerste 2 rijen.
** 
The photo above is for the first 2 rows.

Deze foto is voor de rijen 3 en 4.
**
This photo is for row 3 and 4.
**
Alle foto's bij dit patroon staan onder de tekst!

Begin met 4 lossen,maak de uiteinden aan elkaar vast met een halve vaste, dit is je begin cirkel.
Zorg voor genoeg garen, de Puff-steek die geruikt word vereist veel garen!

Rij 1 (de rode rij)
 Maak 3 lossen om de lossen van de vorige rij heen en daarna 3 minder-stokjes. Je zet dus 3 keer een stokjes op en haalt de draad 1 keer door het garen maar niet door de 2e lus, dit doe je op het laatst, haal dan de draad door alle 3 je lussen heen in 1 keer. <Maak dan 2 lossen, een cluster van 3 geminderde stokjes> herhaal dit tot je 8 van deze clusters hebt met 2 lossen ertussen en maak vast met een halve vaste.

Rij 2 (de groene rij)
Je gaat nu werken om de lossen van de vorige rij heen.  Maak vast met een halve vaste en haak 3 lossen, dan maak je 3 Puff-steken. De Puff-steek gaat als volgt, draad om naald, onder de lossen van de vorige rij heen, trek dan je draad helemaal omhoog en laat de 2 draden om je naald zitten, herhaal dit nog 2 keer en haal dan de draad door je draden heen. Dit werkt bijna hetzelfde als in rij 1 met als verschil dat je niet eerst al een draad doorhaalt. Let wel op, trek je draad hoog genoeg op, anders krijg je hele lage Puff-steken. Op Youtube zijn genoeg video’s te vinden waar de Puff-steek word uitgelegd.Deze Puff-steek is met 3 lossen aan beide zijden van het bloemblad maar in de volgende rij maken we een enkele Puff-steek.
Als je dit hebt gedaan maak je weer 3 lossen en dan haak je dit vast met een halve vaste.  Maak 1 losse. Nu heb je dit allemaal om 2 lossen van de vorige rij heen gehaakt, dit ga je herhalen tot je 8 van deze bloembladen het gemaakt.

RIj 3 (de fuchsia kleur)
We beginnen deze rij met het maken van een basis ronde om de Puff-steken omheen te maken. We gaan werken in de steek die tussen de bloembladen ligt en dan alleen in de achterste lus. Maak een halve vaste en dan drie lossen, ga dan weer in de volgende achterste steek tussen de volgende 2 bloemblaadjes. Zie foto met bijschrift A. Als je dit helemaal rondom doet dan haak je dit vast met een halve vaste. Knip de draad door en werk hem eventueel al weg. Pak nu dezelfde kleur draad en maak deze vast met een halve vaste om één van de lussen van lossen die nu achter de bloem zitten. Maak 3 lossen en 3 puff steken achter elkaar, haak dan vast en maak 2 lossen. Maak nu een Puff-steek zonder lossen. Begin als een stokje maar haal de draad omhoog en begin daarna aan de volgende steek, doe dit in totaal 4 keer voor elke Puff-steek. Om elke 3 stokjes maak je 2 puff steken. tussen elke Puff-steek maak je een losse en op de hoeken maak je steeds 2 losse.. Zie foto met bijschrift B.

Rij 4
Nu ga je werken tussen de Puff-steken om de ruimtes van de vorige rij. Je maakt weer Puff-steken en dit doe je in elke ruimte tussen de steken rondom. Je maakt geen lossen tussen de steken behalve op de hoeken Daar maak je 2 lossen tussen de steken.  Daarna maak je vast met een halve vaste.


De vierkanten
Je maakt in totaal 16 vierkanten, deze kun je vastmaken met de join-as-you-go methode (zie youtube) of vastnaaien/haken als je ze allemaal klaar hebt.
Als je de tas niet wilt voeren raad ik aan om hem vast te naaien of haken zodat het stevig vastzit. Als je de tas voert is de join-as-you-go methode ook voldoende. De rust de inhoud van de tas namelijk op de gevoerde stof en niet op je haakwerk.


De onderkant
De onderkant van de tas maak je door enkel puff-steken te maken.
Van deze vierkanten maak je er 3, dit is je onderkant, wederom kun je kiezen om dit met de join-as-you-go methode te doen of gewoon nadien vast te haken of naaien.


Maak een ketting van 4 lossen en maak deze vast met een halve vaste.


Rij 1
Maak 3 lossen en haal de draad 3 keer om je naald om een puff-steek te beginnen. Maak deze af en maak een losse, dan weer een puff-steek en weer een losse tot je in totaal 8 puff-steken hebt.


Rij 2
Begin hetzelfde als de vorige rij en maak in elke ruimte tussen de puff steken 2 puff-steken met een losse ertussen. Haak daarna vast met een halve vaste.


Rij 3
Begin hetzelfde als de vorige 2 rijen, maak een puff-steek, 2 lossen, een puff-steek, in de  volgende 3 ruimtes trussen 2 puff-steken maar je steeds 1 puff-steek en dan in de 4e ruimte weer 2 puff-steken met 1 losse ertussen. Doe dit rondom en zorg dat je 4 hoeken hebt met  2 puff-steken en haak vast met een halve vaste.


De tas in elkaar zetten


-Nu heb je de onderkant, deze heb je al vastgemaakt  aan je 1e rij van 8 vierkanten, of ga je nu vastzetten. Als je dit hebt gedaan ziet je haakwerk er waarschijnlijk ongeveer uit zoals foto C. Zoals je ziet heb ik een rij met puff-steken eroverheen gehaakt langs de bovenrand. Dit doe je door in elke ruimte 1 puff-steek te maken zonder losse ertussen.


- Als je die rij af hebt dan zet je ook een rij puff-steken langs de rand van je rij van 8 vierkanten die je al aan elkaar hebt.


-Nu heb je een onderkant met de 8 vierkanten, daaroverheen nog een rij puff-steken en je hebt nog een rij vierkanten met puff-steken. Deze 2 ga je aan elkaar zetten door de 2 rijen puff-steken op elkaar te leggen, deze haak of naai je aan elkaar vast. Op foto D is te zien dat deze aan elkaar zitten.


De laatste rijen toevoegen


Als je alles in elkaar hebt ga je de bovenrand maken. Je voegt 3 rijen puff-steken toe zoals hierboven beschreven. Daarna neem je een nieuwe kleur, deze kleur word je hele bovenrand. Zorg dat je een kleur kiest waarvan je nog flink wat garen over hebt als je deze in 1 kleur wilt maken. Begin met een vaste in één van de lussen boven de Puff-steken van de vorige rij. Haak rondom in deze lussen alleen maar vasten. Bij de volgende rij haak je over de 1e steek heen en ga je weer rondom. Dit doe je tot je een brede rand hebt, je kan deze zo breed maken als je wilt. Ik heb hem 8 rijen breed gemaakt. Daarna begin je een nieuwe rij maar *stop je boven de rechtse rand van de middelste square aan de voorzijde van de tas.
Haak hier genoeg lossen om een hengsel van de maken, dit ligt qua lengte aan je voorkeur en aan hoe strak je haakt. Ik heb 70 lossen gehaakt. * Daarna haak je weer vasten boven de linkse rand van de middelste square. Haak vasten tot je aan de achterkant van de tas bent en herhaal dan weer tussen ** Nu haak je weer vasten rondom tot je weer 8 rijen erbovenop hebt.
Je tas is klaar! Nu kun je nog een kleine bloem maken om de brede rand te versieren. Haak 4 lossen en maak een cirkel, haak rondom deze cirkel 10 vasten en trek aan. Met een andere kleur maak je een halve vaste in een vaste van de 1e rij, *haak 2 lossen, in dezelfde steek maak je 2 puff steken, in de volgende steek weer 2 puffsteken en maak de puff-steek dan af, maak 2 lossen en haak vast in dezelfde steek*, herhaal dit 5 keer en je hebt een mooie puff-steek bloem!A
B
C
D
E


Start with a chain of 4 and join with a slip stitch. This is the circle you will work in, in the next row.
Row 1
Join a new colour around the 2 chain stitches of the previous row in between 2 treble crochet clusters. Chain 3, make 2 standard decrease stitches, <chain 2, make 3 standard decrease stitches> repeat between <>  untill you have 8 clusters of 3 standard decrease stitches. with 2 chain stitches between them. Then join with a slip stitch.

Row 2
 You will now work around in the chainstitches of the former row. Secure with a slip stitch chain 3 and make 3 Puff-stitches. The Puff-stitch goes like this, needle to thread, around the loop of the previous row, pull your thread all the way up and let the 2 loops on your needle, repeat this 2 more times and pull the thread through all your loops . This works almost the same as in row 1 with the difference that you do not pull it through before you go to the next loop. Mind you, pull your thread high enough, otherwise you get a very small Puff-stitch. On Youtube there are plenty of videos to explain the Puff-stitch.  This Puff-stitch is made with 3 chainstitches on both sides of the stitch. The next row is made with Puff-stitches without the chainstitch besides it.

If you did this you chain 3 again and then finish this with a slip stitch. Make a chainstitch. Now you have crochted this aroun the base circle, you will repeat this until you get 8 of these petals


Row 3 (fuchsia color)
We start this row with a round  of chainstitches behind the Puff-stitches of row 2. We work in the stitch between the petals and only in the back loop. Make a slip stitch and chain 3, then go back into the back loop of the stitch between the next 2 petals. See photo caption A. Go all the way around and finish this with a slip stitch. Cut the thread. Now take the same color yarn and start with a slip stitch, you'll work around the chainstitches of this row that are now behind the flower. Make 3 chainstitches and start a Puff-stitch, make 4 loops as described in row 2 and finish like you would with a half double crochet. Then begin the next stitch, do this 4 times in total for each Puff-stitch. Around every 3 chainstitches of the oreviouw row you make 2 Puff-stitches. Between each Puff -stitch you make 1 chain and between the ones on the corners you make 2 chains. See photo caption B.Row 4
Now go to work between the puff-stitches of the previous row. You''ll make Puff-stitches in every space between 2 stitches. After every puff-stitch you will add 1 ch but in the corners you'll make 2 chainstitches. Finish with a slip stitch.
The squares
You make a total of 16 squares, which you can crochet together with the join-as-you-go method (see youtube) or sew / crochet when you've finished them all. You'll make 8 squares and join them as a circle, which you will also do with the next 8 squares.

If you do not want to line the bag, I advise to sew it together in stead of using the join as you go method. If you line it, the bag is strong enough to hold the contents without stretching the bag too much.

The bottom
The bottom of the bag is made using only puff-stitches.

Of these, you make 3 squares, this is your base, before you start, choose if you want to do this with the join-as-you-go method or to sew it together afterwards.

-Make a chain of 4 and finish with a slip stitch.Row 1
Make 3 ch and pull the thread over needle three times to start a puff stitch. Chain 1, then make another puff-stitch and do this again until you have  a total of 8 puff-stitches.


Row 2
Start the same as the previous row and make 3-loop puff-stitches between 2 stitches of the previous row. Chain 1 between each puff-stitch. Finish with a slip stitch.


Row 3
Start same as the previous two rows, make a puff stitch, chain 2, make another puff stitch. In the next 3 spaces between 2 stitches you make 1 puff-stitch but in the corners, you make 2 puff-stitches in the same space. Just like you would with granny square-corners. Join with a slip stitch.


Putting the bag together
-Now you have the bottom, which you have already attached to your first row of eight squares, or are you going to sew/crochet together. Your work will look something like photo C. As you can see I have made a row with puff-stitches above the squares. To make this row, make an entire row of puff-stitches all around the top of the squares. Begin by chaining 3, make a 3 loop puff-stitch and then work in the next space and make 4 loop puff-stitches in every next space. Don't make chains between the puff-stitches this time.

-Now you have a bottom with the 8 squares, with a row of puff-stitches and you have a row of squares, on top of these you will also make a row of puff-stitches. You'll crochet both these rows of puff-stitches together. See Photo caption D
.

Adding the last rows
If you have putt the bag together so far, you will be making the top. You add three rows of puff-stitches all around as described previously. Then take a new color, this color is your edge. Make sure you choose a color that you still have enough yarn of. Start with single crochet in one of the loops above the puff-stitches of the previous row. Crochet all around the entire row using single crochet. In the next row crochet above the first row of single crochet. Do this until you have a wide brim, as wide as you want. I have made ​​it eight rows wide.  
Then you start a new row but above the right edge of the central square in front of the bag you make chainstitches (see photo captions of the brim) I've crocheted 70 chainstitches. Then you start above the left edge above the central square of the bag. make single crochet again and move on aroun this row and do exactly the same with the handle like the front of the bag. Then make single crochet all around again untill the handles are 8 rows wide again. (Or more)

Your bag is finished! Now you can still make a small flower to decorate the large border.  
Chain 4 and join with a slip stitch, work around the circle and make 10 single crochet stitches around the circle and join with a slip stitch. Join a different color and make a slip stitch in a loop of the first circle * ch 2 and make in the same stitch 2 puff-stitch-loops and continue to make 2 puf-stitch loops in the next stitch, chain 2 and make a single crochet stitch in the same stitch*, You have now worked 1 petal in 2 stitches, repeat between **5 times and you have a nice puff-stitch flower!

**
Deze tas is verkrijgbaar als haakpakket! Meer info? info@craftyvalley.nl


**
This bag is available as a DIY kit! Want to know more? info@craftyvalley.nl

Liefs/Love,
Saskia

25 opmerkingen:

 1. May well have to give this a go Saskia!!
  It's gorgeous.
  Love
  Tickety-boo
  xxxxx

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Thank you so much for sharing this pattern, Saskia!! I'll be making this bag as soon as I can. I just love it!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Thank you, thanks Saskia and again thanks for showing us the tutorial of this beautiful bag! Your blog is a goldmine of ideas and beautiful colors.
  A kiss from Italy.
  Arianna
  www.ilfilodiarianna-ari@blogspot.com

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ga het meteen printen aangezien ik helemaal de slag van het haken te pakken heb. Lekker buiten, bolletje mee, haaknaaldje mee, heerlijk!!!

  Thanks 4 Sharing.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. OOOOOOOODank je wel voor het delen van dit patroon ik ga het gelijk printen!
  Vind het super!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Gorgeous, lovely bag! I have to make this! I must also say you have the best tutorials, too. Fantastic, even. :)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Geweldig, ik vond de tas al zo leuk en nu mag ik 'm zelf (proberen) te maken! Ik kan bijna niet wachten.. Dankjewel voor de genomen moeite!
  Groetjes, Anneke

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Saskia, ik heb heel geduldig gewacht op het patroon...en ja hoor ,het geduld wordt beloond met een prachtig uitgelegd patroon !!!

  Geweldig lief dat je dit patroon wilt delen, SUPER !!!

  Groetjes
  Marjo

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Knap hoor dat je dit kan! Haken doe ik niet zoals je weet maar als ik het zou kunnen dan zou ik zeker deze tas maken!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Wat een geweldige job zo.n beschrijving van zo'n leuke vrolijke tas! Ik link hem door op mijn site voor favoriete haakpatronen, hoop dat je dat niet erg vindt? Ik verzamel allemaal dingen, die ik erg leuk vind!Ga zo door! Top!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Such a lovely bag and an incredible tutorial! Thank you so much for taking the time to share this :)

  Much love,
  Kim

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Such a darling pattern and bag! Lovely work, Saskia. Thanks so much for sharing the pattern so generously. Happy Spring :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Saskia,
  your work is amazing! congratulations!
  Hugs Suex

  BeantwoordenVerwijderen
 14. dank je wel XXXXXXXXxxx!!!!!!!!!!!
  Die komt zeker in mijn ' wil ik toch echt eens maken'-mapje!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Love the bag...one for the list to have a go at
  Thanks for sharing
  Hugs x

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Wat een geweldige tas is het geworden. Ik heb het patroon gelijk opgeslagen.

  Weet je hoeveel garen je ongeveer hebt gebruikt?

  Groetjes, Monique

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Bedankt voor alle lieve reacties! Thanks for all your lovely comments!

  Monique, ik heb 7 bollen van 50 gram met 115 m erop gebruikt met haaknaald 3,5

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Prachtige tas is deze !
  Bedankt Saskia om te tijd te nemen om het patroon uit te typen.
  Tof van jou !

  Warme groetjes !

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dank je Saskia,
  Ik vind het altijd fijn om te weten hoeveel bollen ik ergens voor nodig heb. Dat schrijf ik dan op het patroon zodat ik het later nog weet.

  Geniet van het zonnetje.
  Monique

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Hi! Mooi je werk! Gefeliciteerd! En bedankt voor het delen! Mijn naam is Renate, ik ben van Rio Grande do Sul in Brazilië en ik ben na uw blog om uw nieuws te begeleiden!
  Ik wil ook u uitnodigen om mijn blog weten: ArteConsciente.net! Ik ben nog beginnend, ambachtelijk en zou graag te bezoeken!
  Kusjes en succes!
  Ik wacht op je daar!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. SUPER tas! Helemaal zomers, happy, smashing and top!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. :)))))) abracadabra, gelukkig kan jij het heel goed ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hallo Saskia,

  Ik ben helemaal weg van deze tas en wil 'm graag zelf maken.
  Ik kom alleen niet uit je omschrijving van de eerste rij, zeker niet wanneer ik deze met de engelstalige vergelijk.
  Ik krijg namelijk onmogelijk 8x 3 minderstokjes om de cirkel van vier lossen. Maar in de engelse versie spreken ze over de treble crochets van de 1e rij, terwijl die er niet zijn, omdat je alleen maar de vier lossen hebt die je vast gemaakt hebt.

  Ik hoop dat je mij hierbij kunt helpen!

  Heb al geprobeerd de foto's te vergroten, maar dan kom ik er ook niet uit.

  De rest van de cirkels lukt wel overigens. Ik heb met de eerste rij een keer gerommeld en er zelf wat van gemaakt, nadat ik het niet meer zag zitten met de omschrijving. Dat geeft echter niet het gewenste resultaat!

  Please help!

  BeantwoordenVerwijderen
 24. dit ziet er echt super uit bedankt voor de uitleg

  BeantwoordenVerwijderen